top of page
Nimbus i Lofoten - Fotograf Raymond Engmark

Video / Drone

En god videoproduksjon forstår seerens behov og interesse, og kombinerer dette med en god visuell formidling. Med 10 års erfaring innen visuell historiefortelling skapes video som treffer kunden raskt i en hverdag hvor tid er mangelvare. Effekter og kameraføringer tilpasses de ulike oppdragene, slik at budskapet alltid er hovedrolleinnhaver, og produksjonen får birollen.

Treffer du kunden raskt, så treffer du også flere kunder, fordi alle tallene peker på at jo lengre kommersielle videoer er, jo flere faller av. Derfor er det også et fokusområde å lage kompakte videoer, som formidler godt på lite tid.

Andre ganger er det behov mer inngående og lengre videoer, for eksempel en instruksjonsvideo for et produkt eller en tjeneste. Alle oppdrag er ulike, og derfor er det viktig å være bevisst på hvordan regi som passer best til hvilket oppdrag.

Ofte kombineres videoproduksjon med kommersielle bilder, slik at foto og video sammen gir en god visuell helhet.
bottom of page