top of page
  • Raymond Engmark

Arkivbilder, høyt engasjement til en hyggelig pris

Etter enkelte fotooppdrag sitter fotografen med stort utvalg av bilder, og da finns muligheten der for å kjøpe ut ferdige foto, som oftest til en langt hyggeligere pris enn hva det ville kostet å leie inn en egen fotograf i forkant av begivenheten. Det gir også flere andre fordeler som vi skal komme nærmere inn på, samtidig som vi blir mer bevisste på hva vi ønsker å få ut av foto som redskap til god kommunikasjon og merkevarebygging.


Arctic Reihn fotografert for DSB med 330, hovedredningssentralen, Torghatten Nord m.m. Fotograf Raymond Engmark, Bodø
Artic Reihn fotografert for DSB

En viktig faktor å være bevisst på er hvorfor noen i utgangspunktet har et behov for et foto i en kommersiell kontekst. Behovene er ulike avhengig av kunde og situasjon, noen ønsker det for å publisere en nyhetssak, andre for bruk i innholdsmarkedsføring, noen for å holde ved like posting av content i SoMe, mens andre kan løse et behov for foto til hjemmeside, bildebank, trykksak og lignende. Felles for bruk av kommersielle foto, uansett situasjon, er at bildene er en investering som til slutt skal utløse noe som skaper omsetning eller mersalg. Det kan være generere trafikk til hjemmeside, merkevarebygging, annonser m.m.


Her må man som kommersiell aktør og fotokunde være bevisste på ordet investering, en god investering får man mye igjen for, en dårlig investering får man lite igjen for. Her kommer avveiningen i mellom hvilken behov for kvalitet til hvilket bruk, det er en kost/nytte avveining på lik linje med mye annet for en bedrift. Men det er likevel en investering, og en lavkost investering blir ikke automatisk en god investering.


Som profesjonell fotograf som jobber utelukkende med visuell kommunikasjon for bedrifter, så ser jeg at her er det svært vanlig å tråkke feil. Det oppleves som en naturlig konsekvens av at det har oppstått et veldig mye større behov for kvantum av foto over de siste årene, og at kost/nytte avveininger har gjort at man for eksempel i større grad forsøker å be ansatte ta bildene selv. Andre bedrifter har på sin side løst dette med egne ansatte fotografer eller innholdsprodusenter for å sikre seg god nok kvalitet på den visuelle kommunikasjonen. Der hvor man for bare fem-seks år siden kunne klare seg med en håndfull bilder til en hjemmeside o.l., så kan behovet i dag være ukentlige bilder (eller oftere) for å forbli aktuelle, og holde trafikken oppe i de kanalene hvor man når målgruppen sin.


Og da må man smake på det med investering, visuell kommunikasjon og kostnad. Hva om bedrift 1 tenker på et foto som noe som skal fylle et tomrom eller bryte opp en tekst, mens bedrift 2 tenker på foto som en mulighet til å drive påvirkning og visuell kommunikasjon. Og hva om førstnevnte bruker mobilbilder fra de ansatte, mens sistnevnte bruker stilrene bilder fra en profesjonell fotograf. Hvilke muligheter ligger i det, og hvilket konkurransefortrinn kan det gi, særlig sett over tid?


Arctic Reihn fotografert for DSB med 330, hovedredningssentralen, Torghatten Nord, Sivilforsvaret m.m. Fotograf Raymond Engmark, Bodø
Arctic Reihn forografert for DSB

Når bedriften da har bestemt deg for å investere i stilrene profesjonelle bilder for å skaffe deg en best mulig posisjon, så gir arkivbilder deg også noen store fordeler. Vi har vært mye innom kost/nytte, derfor velger jeg å starte med å snakke om pris. Som oftest er en profesjonell fotograf involvert fordi han allerede er leid inn på oppdrag av sin kunde. Her har ulike fotografer ulike forretningsmodeller, men ofte vil fotografen da ha fått dekket inn en stor del av kostnaden, altså timene for selve fotograferingen. Fotografen eier rettighetene til bildene om ikke annet er spesifikt avtalt, og har anledning til å selge bildene også til flere aktører. Det gir deg som mersalg-kunde en fordel av at du kan kjøpe foto til en hyggelig pris. Her må det også nevnes at en seriøs kommersiell fotograf selvfølgelig også vil ta vare på sin opprinnelige kunde. Er dette unike enkeltbilder av høy kommersiell verdi for en spesifikk kunde, vil fotografen ikke selge disse videre. Det samme gjelder naturligvis foto til konkurrerende virksomheter o.l.


En annen fordel er at fotografen vil ha et ferdig galleri som du kan velge ut bilder i fra. Det vil si at mot vanlig så kan mersalg-kunden se ferdig produkt før de kjøper det, i tillegg kan man også velge å kjøpe ut de bildene som trengs på et gitt tidspunkt. Trenger bedriften flere bilder på et senere tidspunkt, så vil man fint kunne kunne gjøre det, og dermed betaler mersalg-kunden kun for det de faktisk bruker. Vær likevel påpasselig på at det kan ta litt tid å hente frem arkiver for fotografen, og et høyere kvantum kan gi lavere stykkpris, så invester gjerne i bruksrett for de bildene det er en viss sannsynlighet for at ender opp med å bli brukt.


Fotografen har gjerne også et langt større arkiv enn det som har blitt redigert opp. Etterarbeidet er en stor del av prosessen med å gjøre et bilde klar for bruk, så derfor vil bare et utvalg av bildene som tas bli gjort klare for levering til den opprinnelige kunden, for å holde kostnadene nede. Når 50 bilder leveres, så er det ikke uvanlig at det har blitt tatt i mellom 500 og 2500 råbilder i kamera. Fremdeles vil kostnaden være lav, men det vil løpe ekstra kostnader for redigeringsjobben, som en betydelig del av det å levere en profesjonell kvalitet. Fordelen er at da får du et annet sett bilder som ikke er i bruk av noen andre, og bedriften kan velge de bildene som passer aller best til sin bruk. Her vil også fotografen enkelte ganger kunne tilpasse det visuelle uttrykket til å best mulig passe bedriftens visuelle profil i etterarbeidet.Arctic Reihn fotografert for DSB med Sivilforsvaret, Politi, Ambulanse, Helse Nord m.m. Fotograf Raymond Engmark, Bodø
Arctic Reihn fotografert for DSB

Visuell kommunikasjon er noe som ofte blir nevnt i denne teksten, fordi det er til syvende og sist det som beskriver best hvilket verktøy foto er. Du kan kommunisere enestående mye på kort tid igjennom et foto, og da handler ikke bare om budskapet du kommuniserer, du kommuniserer også hvem du er. Har bedriften stilrene og profesjonelle foto, eller har bedriften vidvinkel mobilbilder? Er man like flinke å tenke over det, som om bedriften har rene og nye kjøretøy, eller rustne og skitne kjøretøy? Eller om lokalene er moderne og rene, eller gamle og skitne? Hvilken fremtoning man har kommuniserer mye, og i tillegg kommuniserer selve budskapet i bildene, det gir en dobbel virkning.


Her har jeg valgt å bruke bildeeksempler i fra atomulykke-øvelsen Arctic Reihn i Bodø som ble fotografert for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Her var det et høyt tosifret antall organisasjoner involvert, og det kan være en typisk situasjon hvor man kan kjøpe ut bilder til en hyggelig pris, og samtidig få en sterk visuell kommunikasjon som følge av det.


Har din bedrift vært involvert i et prosjekt og ønsker å kjøpe biler, så bruker dere bare kontaktskjema.

Comments


bottom of page